Розділ 2
ЗВАРНІ З`ЄДНАННЯ Й ШВИ

2.1. ЗВАРНІ З`ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Зварним з`єднанням називають нероз`ємне з`єднання, виконане зварюванням.
За видом з`єднання можуть бути стикові, кутові, таврові, внапуск, торцеві.
Зварний шов — це ділянка зварного з`єднання, утворена в результаті кристалізації металу зварювальної ванни.
Зварювальна ванна — ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.
Кратером називають заглиблення, утворене в зварній ванні тиском дуги (полум`я).
Основним називають метал, який підлягає з`єднанню зварюванням.
Присаджувальним називають метал, призначений для введення в зварну ванну до розплавленого основного металу.
Наплавленим називають переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до основного металу.
Металом шва називають сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.
Кромки — це торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню.
Розчищення кромок — надання необхідної форми кромкам, які підлягають зварюванню.
Скіс кромки — це прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.
Притуплення кромки — нескошена частина її горця.
Зазор — відстань між притупленнями кромок.
Кут скосу кромки — кут між площиною скосу кромки і торцем.
Кут розчищення кромок — кут між скошеними кромками. Кромки розчищають з метою кращого провару кореня шва.
Підсилення шва — частина металу шва, що виступає над поверхнею зварюваних деталей.
Глибина проплавлення — найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва.
Корінь шва — частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного металу.
Шар — частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва.
Валиком називають метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.
Прохід — це одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання.
Багатошаровий шов — це шов, утворений декількома шарами.
Шдварний шов — менша частина двобічного шва, яка виконується попередньо для запобігання пропалів при наступному зварюванні або накладається в останню чергу в корінь шва для забезпечення його високої якості.
Заготовка — матеріал, призначений для наступної обробки і який має певні розміри з урахуванням припусків на обробку.
Напівфабрикат — заготовка, що пройшла часткову обробку і призначена для подальшої обробки.
Деталь — виріб, виготовлений з однорідного за назвою і маркою матеріалу без застосування складальних операцій.
Складальна одиниця (вузол) — сукупність з`єднаних між собою деталеіі.
Виріб — кінцевий продукт виробництва, предмет або група предметів, виготовлених на підприємстві.

Новини

Шановні відвідувачі книги скачуються з гугл диска, якщо не знаєте як скачати залишайте записи в гостьовій книзі я викладу відео з поясненням.

СтатистикаВи можете отримувати WMR-бонус в розмірі 0,01-0,10 WMR на свій гаманець 1 раз на добу

Гаманець
Код Код захисту

Обмін Webmoney

jack